Tag : perfume filling

Informujemy o realizacji projektu pt. „Zrobotyzowana uniwersalna linia technologiczna do konfekcjonowania produktów branż: kosmetycznej, farmaceutycznej i chemicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Find out the solutions for your industry

poznaj
  • Watch more machinery videos
  • Order printed catalog and samples of labels
  • Find out your competitors solutions
  • Download the manual of labeller settings and designing the labels

Leave e-mail to get access to the full version of the site

privacy policy

Thank you for your interest in the content of our site

After verification of you request, you will receive full access to content within 24 hours

Gratulacje!!!

Właśnie uzyskałeś dostęp do pełnej wersji serwisu. Dziękujemy i życzymy miłej lektury.